Tussenschoolse opvang BROOD EN SPELEN

Brood & Spelen verzorgt op onze school de tussenschoolse opvang (TSO). Brood & Spelen is gericht op het opvangen van kinderen op de basisschool, zowel voor, tijdens als na schooltijd. Ervaring leert dat kinderen graag overblijven. Een aparte eetgelegenheid, met onderscheid tussen jongere en oudere kinderen, voldoende speelmateriaal en genoeg aanwezige vriendjes of vriendinnetjes vinden ze fijn. Het overblijven gebeurt tenslotte in de vrije tijd van de kinderen. Met deze wensen in het achterhoofd verzorgt Brood & Spelen de tussenschoolse opvang. Zij letten erop dat er een goed evenwicht is tussen eten en spelen. Daarnaast zorgen zij ervoor dat de sfeer en de gewoontes tijdens het overblijven aansluiten bij de identiteit van onze school.

Kinderen nemen zelf hun eten en drinken van huis mee. Brood & Spelen vindt gezonde voeding belangrijk. Dat betekent dat snoep, koek, chips, frisdrank en energiedrank tijdens de tussenschoolse opvang niet zijn toegestaan. De exacte afspraken over het overblijven op onze school kunt u vinden in overblijfinformatie die hieronder en op school verkrijgbaar is.

Ieder kind dat, regelmatig of incidenteel, gebruik maakt van de tussenschoolse opvang, dient ingeschreven te staan. U kunt uw kind aanmelden via de website www.broodspelen.nl. Wanneer u verhuist of als er andere wijzigingen zijn dan kunt u deze mutatie doorgeven via het ouderportaal.
Houdt bij het opzeggen van de tussenschoolse opvang rekening met twee weken opzegtermijn.

De coördinator van Brood & Spelen is uw contactpersoon voor alles wat met het overblijven te maken heeft. Bij haar kunt u terecht met uw vragen, opmerkingen en klachten. Zij is telefonisch bereikbaar op 06-20626486 of per e-mail op st.martinus@broodspelen.nl.
De personeelsadministratie, de administratieve en de financiële afhandeling van het overblijven vindt plaats vanuit het hoofdkantoor te Scherpenzeel. Het kantoor is telefonisch bereikbaar op maandag t/m donderdag van 8.30 tot 16.30 uur en op vrijdag van 8.30 tot 14.00 uur op telefoonnummer 033-2588684 of via info@broodspelen.nl.

Klik hier voor meer informatie over onder andere de kosten en de algemene afspraken.

Klik hier voor de meest actuele nieuwsbrief van onze TSO