circuit middag - feestweek 100 jaar Martinusschool
- pannenkoeken bakken
- delftsblauwen bordjes schilderen
- oud Hollandse spelletjes