De Martinusschool; Iedereen doet er toe!

Iedereen doet er toe op de Martinusschool!
Wij willen graag dat iedereen er toe doet op onze school. Dat willen we bereiken door:

  • Het  creëren van een stimulerende leeromgeving waarbij we groepsdoorbrekend werken waar het kan en de lokalen zodanig inrichten dat deze uitdagen tot leren.
  • De leerlingen zoveel mogelijk eigenaarschap te geven voor hun eigen ontwikkeling waarbij we o.a. het didactisch coachen inzetten en ontwikkelgesprekken met de kinderen voeren.
  • Zoveel mogelijk af te stemmen op het niveau en het gedrag van de kinderen door procesgericht te werken aan leerdoelen en gedrag en door te werken met leer- en ontwikkelingslijnen. Daarnaast kunnen we de Kangoeroeklas, integratieklas, TOS- en de NT2 begeleiding inzetten om de kinderen zoveel mogelijk op maat te bedienen.
  • De leerlingen bewust te maken van hun groei-mindset, zodat ze kunnen denken in kansen en uitdagingen en leren omgaan met de leerkuil.
  • Een professionele cultuur te kweken, waarbij leerkrachten én leerlingen feedback en feed-forward kunnen geven en ontvangen en weten waar ze vaardigheden en kennis kunnen halen en brengen.

Daarnaast zijn wij een Jeelo school. Jeelo is een afkorting die staat voor: 'Je Eigen Leeromgeving'.  Jeelo is ontwikkelingsgericht projectonderwijs en sluit volledig aan bij bovenstaande aspecten van onze visie. Als Jeeloschool werken we met alle groepen tegelijkertijd aan hetzelfde project. De projecten staan allemaal online en u kunt ook thuis met uw kind meekijken en werken aan het project dat op een bepaald moment centraal staat. Ieder kind heeft zijn eigen inlogcode waarmee u in de leeromgeving van uw kind kunt inloggen. Meer informatie vindt u op de volgende website: www.jeelo.nl of door het filmpje te bekijken:

Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u meer weten over onze visie op onderwijs of het werken met Jeelo? Neem dan gerust contact op met de school om een afspraak te maken voor een informerend gesprek.