De Martinusschool; de school waar jij mag stralen!

De visie van onze school heeft als missiezin: De Martinusschool; de school waar jij mag stralen!    

Daarnaast hebben we de visie als volgt verwoord:  

Een leerling op de Martinusschool:

  • Krijgt leerkrachten met coachende vaardigheden, waarbij de leerkracht op een planmatige en doelgerichte wijze de leerling coacht en feedback geeft. Hierdoor wordt het denken van de leerling gestimuleerd, op een manier die motivatieverhogend en leerbevorderend werkt. 
  • Volgt zoveel mogelijk een passende leerlijn voor de sociaalemotionele- en cognitieve ontwikkeling. 
  • Ontwikkelt zich in een leeromgeving waar plezier, respect, verantwoordelijkheid en veiligheid centraal staan. 
  • Is eigenaar van zijn of haar eigen ontwikkeling.
  • Blijft en leert onderzoeken dankzij schoolbrede thema's. 
  • Krijgt een inspirerende leeromgeving. 
  • Krijgt ruimte om zijn/ haar talent te ontdekken. 
  • Heeft ouders die een actieve rol spelen in ons onderwijs.  

Daarnaast zijn wij een Jeelo school. Jeelo is een afkorting die staat voor: 'Je Eigen Leeromgeving'.  Jeelo is ontwikkelingsgericht projectonderwijs en sluit volledig aan bij bovenstaande aspecten van onze visie. Als Jeeloschool werken we met alle groepen tegelijkertijd aan hetzelfde project. De projecten staan allemaal online en u kunt ook thuis met uw kind meekijken en werken aan het project dat op een bepaald moment centraal staat. Ieder kind heeft zijn eigen inlogcode waarmee u in de leeromgeving van uw kind kunt inloggen. Meer informatie vindt u op de volgende website: www.jeelo.nl of door het filmpje te bekijken:

Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u meer weten over onze visie op onderwijs of het werken met Jeelo? Neem dan gerust contact op met de school om een afspraak te maken voor een informerend gesprek.