Onze schooltijden zijn:
Maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 -11.45 uur en van 12.45-15.00 uur.
Woensdag van 8.30-12.15 uur
Vrijdag van 8.30-12.30 uur
De deuren gaan 's ochtends en 's middags 10 minuten eerder open.

Door op onderstaande documenten te klikken, komt u direct bij de juiste informatie.

Aanmelden van uw kind

Schoolgids zoals deze ook op www.scholenopdekaart.nl staat

Jaargids/ kalender 2018-2019

Aanvragen buitengewoon verlof

Informatie voor ouders die in Duitsland (gaan) wonen

Informatie Tussenschoolse opvang Brood en Spelen