MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

De MR adviseert,controleert en denkt mee vanuit de belangen van ouders en leerkrachten om een leerzame, plezierige, werkzame en veilige plek voor kinderen en leerkrachten te creëren en te behouden. Dit doen we door:

  • de (beleids-) voorstellen van de directie te beoordelen en gebruik te maken van ons advies-, instemmings-, informatie- en initiatiefrecht.
  • actief met onze achterban te communiceren over belangrijke ontwikkelingen die het onderwijs op de St. Martinusschool beïnvloeden.
  • een bijdrage te leveren op lokaal niveau.

Centraal staat daarbij hoe we vanuit de MR kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen tot zelfstandige personen die verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen voor zichzelf, hun omgeving en de samenleving. Wij vergaderen in een open, constructieve sfeer. 
U bent van harte welkom om een keertje mee te kijken, graag van te voren wel even melden.  Wij vergaderen op de volgende data van 19:30 tot 21:30 in de koffiekamer op school:

19 september, 31 oktober, 17 december, 13 februari, 3 april, 15 mei en 19 juni


De MR bestaat in het schooljaar 2018-2019  uit de volgende leden:

Personeelsgeleding   
Frank de Kleijn (voorzitter)  
Ellly Koenders   
Hessel Ruiter (secretariaat)  
Ineke Rieken  
Oudergeleding  
Thamara Pothof  
Henk Buil  
Peter Sloot  
Sandra Neyenhuis