VERGADERDATA OUDERVERENIGING SCHOOLJAAR 2020-2021

  • 28 oktober (algemene ledenvergadering) 
  • 27 januari 
  • 28 april
  • 23 juni
De vergaderingen beginnen om 20.00 uur in de personeelsruimte op de eerste verdieping.