VERGADERDATA OUDERVERENIGING SCHOOLJAAR 2021-2022

  • 6 oktober
  • 26 januari (algemene ledenvergadering) 
  • 20 april
  • 22 juni
De vergaderingen beginnen om 20.00 uur in de personeelsruimte op de eerste verdieping.