VERGADERDATA OUDERVERENIGING SCHOOLJAAR 2019-2020

  • 4 september 
  • 30 oktober (algemene ledenvergadering) 
  • 11 december 
  • 29 januari 
  • 18 maart
  • 22 april
  • 24 juni
De vergaderingen beginnen om 20.00 uur in de personeelsruimte op de eerste verdieping.