Uitslag onderzoek leerlingtevredenheid

18-06-2020
In de periode maart-juni 2020 is het tevredenheidsonderzoek onder de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 afgenomen.
In de periode maart-juni 2020 is het tevredenheidsonderzoek onder de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 afgenomen.
De afname periode is langer geworden doordat de kinderen een aantal weken thuisonderwijs hebben gehad i.v.m. coronacrisis.
De leerlingen geven ons een 8,1 als rapportcijfer. Een mooi resultaat!
Uit dit onderzoek komt ook dat de sociale veiligheid goed op orde is. Op de verschillende vragen over de sociale veiligheid scoren we een 4,5 op  een 5- puntschaal. Ook dit is een heel mooi resultaat!
Voorbeelden van vragen hierbij zijn "Hoe veilig voel je je op school?', "Word je wel eens gepest?"en "Ben je wel eens bang voor andere kinderen?".
Wij zijn tevreden met de uitslag. We gaan deze ook met de MR, het team en met de leerlingraad bespreken en samen kijken waar we nog verbetering aan kunnen brengen.