Nieuws

Boekenmarkt

De Martinusschool organiseert een boekenmarkt!!!
En wel op 21 oktober vanaf 15:00 tot 18:00 uur in de aula van school.  
Kinderen, ouders, familie en vrienden zijn welkom om voor een heel klein bedrag mooie boeken te kopen.
De opbrengst gaat voor de helft naar  "Empowering girls Gambia" voor het bouwen van een basisschool. De andere helft gaat naar de school. Hiervan kunnen wij weer mooie dingen organiseren. Denk bijvoorbeeld aan buitenspel materiaal, extra aankleding van onze schoolbibliotheek enz.
 
Om deze boekenmarkt mogelijk te maken hebben we natuurlijk heel veel boeken nodig. Kinderboeken, boeken voor volwassenen en stripboeken. Heeft u nog boeken die in goede staat zijn en die wij mogen verkopen? Deze kunnen ingebracht worden tot en met vrijdag 15 oktober. Daarna gaan we de boekenmarkt klaarmaken voor de verkoop.
De boeken kunnen elke ochtend tussen 8:15 en 8:45 afgegeven worden bij het podium in de aula (via de hoofdingang) of meegegeven worden aan uw kind.
Wij hopen op een grote opkomst!

Verkeersveilige schoolomgeving

Voor het project 'Verkeersveiligheid schoolomgeving en schoolroutes' heeft u enkele maanden geleden de mogelijkheid gekregen om een enquête in te vullen.
U kon verkeersonveilige punten rondom school en op de schoolroute van uw kind aangeven.
Daarnaast werd gevraagd mee te denken over concrete verkeersmaatregelen.
 
Ondertussen zijn alle enquêtes verwerkt en is een pakket van maatregelen opgesteld, gericht op het veiliger maken van de schoolomgeving en schoolroutes.
Hierop hebt u via internet kunnen reageren.
De gemaakte opmerkingen en de reactie van de gemeente hier op kunt u vinden door hier te klikken.

​De inspraak geeft geen aanleiding om de voorgestelde plannen te wijzigen.
De gemeente heeft het voornemen om de relatief kleine maatregelen in 2021-2022 uit te voeren.
De aanpak van de Chopinstraat wordt in de stedenbouwkundige ontwikkeling meegenomen. De uitvoering van de voorgestelde maatregelen is afhankelijk van de planning van deze ontwikkeling.
Voor de aanpak van de Schoolstraat moet, vanwege de omvang van dit project, apart budget voor worden gereserveerd. Uitvoering derhalve kan pas plaatsvinden als het budget beschikbaar is gesteld.


Terugkoppeling School Tevredenheidsonderzoek

Door op de afbeelding hieronder te klikken komt u bij de terugkoppeling van het laatste School tevredenheidsonderzoek voor ouders zoals dat in het voorjaar van 2018 heeft plaatsgevonden.

Rapport inspectiebezoek 12 juni 2018

Door op de afbeelding hieronder te klikken komt u bij het inspectierapport van het laatste bezoek dat zij op 12 juni 2018 aan onze school hebben gebracht.

 

Klik hier voor de folder van Sjors Sportief voorjaar 2022.